1. Ders – Dr. Öğr. Üyesi İsa GÜCEYÜZ | Arapça Belagat Okumaları

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

Temel İslam Bilimleri Atölye Raporu

Dr. Öğr. Üyesi İsa Güceyüz 

Dersin Adı: Arapça Belagat Okumaları 

Konu: Belagat ilmine giriş 

Başlangıç Saati: 17.30 

Süresi: 1 saat 30 dakika 

Ders Mevcudu: 10 

Derste Okunan Metinler: 

  • El-Belagâtu’l-Muyessera el-Meâni , el-Beyân , el-Bedi ‘ ( ilk 30 Sayfası ) 
  • el-Belagatu inde’l-Arab / el-Belâğatu fi Zilali’l-Kur’ân ( Târihu ilmi’l-Belağati Mülehhasan) 

Ön Okuma Metinleri: 

  • Hulusi Kılıç, Belâgat, TDV İslam Ansiklopedisi 

İleri Okuma Metni: 

  • el-Belagâtu’l-Vâdiha el-Meani, el-Beyân, el-Bedi ‘ 

Tavsiye Metinler: 

  • Belagat, Nusreddin Bolelli 
  • El-Edeb’ül-Arabî fi’l-Cahiliyye ve’l-İslam 
  • El-Belaga Tetavvur ve Tarih 
  • Ayet ve Hadis Örnekli Arapça Belagat, Sadi Çögenli 

 

Derste, ilk ders olması hasebiyle uzun bir süre kaynak kitapların tanıtımı ve giriş mahiyetinde tanıtımlar yapıldı. Arap belagatinin beyan, Bedii ve Meani çeklinde sınıflandırılmasının tarihi bilgisi verildi. El-Belagat’ül-Müyessera kitabı takip edildi. Ardından kaynak makaleden iki sayfa işlendi. Öğrenciler sırasıyla metin okuyup çevirmeye ve analiz etmeye çalıştılar. Ders Mevcudu az olmasına rağmen verimli bir ders işlendi.

Scroll to Top