2. Ders – Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR | Günümüz Siyasi İdeolojileri: Liberalizm

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi Ders Raporu

 

Tarih ve Saat  26/02/2022 Cumartesi 10:30
DersGünümüz Düşünce Akımları
HocaHasan Yücel Başdemir
KonuBireyci İdeolojiler, Liberalizm
Dersin SorumlusuFatma Zehra Selvi
Ders Katılımı19 öğrenci 

Derse koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Akgün, Cüneyt Yaşar, Betül Kalender, Fatma Zehra Selvi katıldı.

Dersin ÖzetiDerste, bireyci bir ideoloji olan liberalizmin ilk olarak tarihi arka planından bahsedildi. Konunun tarihsel boyutu, Descartes ile felsefe tarihinde başlayan öznenin varlığın temeline koyulmasından itibaren ele alındı. Ardından Feodal dönem, merkantilist dönemin özelliklerinden bahsedildi özellikle sanayi devriminin ideolojilerin ortaya çıkışındaki etkisi konuşuldu.

Liberalizm, ekonomik liberalizm, diğer bir adıyla kapitalizm ve siyasi liberalizm olarak iki başlıkta incelendi.

Ekonomik liberalizmin temel kavramları ve ilkeleri piyasa ekonomisi, bireycilik, kendiliğinden düzen, maddi eşitsizliklerin adilliği, rekabet, piyasada serbest dolaşan tek şey mallar değildir düşünce inanç vs’dir gibi başlıklar altında tek tek ele alındır.

Siyasi liberalizm ise insan hakları, fikri mülkiyet, manevi mülkiyet gibi kavramlar altında ele alındı.

Derste Bahsi Geçen KitaplarDaron Acemoğlu, Ulusların düşüşü

Adam Smith, Milletlerin Zenginliği

Ön Okuma MetinleriStanford Siyasi İdeolojiler, Episteme Yayınları Liberalizm bölümü yazar: Gerald Gaus & Shane D. Courtland & David Schmidtz
İleri Okuma metinleri
Scroll to Top