4. Ders – Arş. Gör. Hadi Ensar CEYLAN | Tefsir, Hadis, Tarih

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

1. Sınıf ve 2. Sınıf Bahar Kampı Ders Grubu

Tarih17/02/2021
Ders BaşlığıTefsir, Hadis, Tarih
HocaDr. Öğr. Üyesi Hadi Ensar Ceylan

Dersin İçeriği

Materyal: 

Ders 4 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Derse Burhanettin Tatar ve hermenötik alanındaki çalışmalarından bahsedilerek başlandı. 

Ayet ve hadislerdeki lafızların hermenötik yöntemle ilişkisi açısından incelendi. 

Dilsel yorum farklılıklarından dolayı ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve bölünmelere ve sebeplerine değinildi. 

Burhanettin Tatar’ın Kuran-ı Kerim’e yaklaşımlarından bahsedildi. 

Tefsir ve Hadis ilimlerinin ortak dinamiklerinden bahsedildi. 

Kuran-ı Kerim ve hadislerin rivayet olma özelliğinin mütevatirin dışına çıkan hususlarda ön plana çıkmasıdan ve dezavantajlarından bahsedildi.

Tefsir ve hadisi tarih bağlamında incelemenin öneminden bahsedilerek dersin ve dersin başlığının önemine vurgu yapıldı. 

Yaşanılan dönem ve coğrafi bölge üzerinden incelenen rical literatürü üzerinde duruldu. 

İncelenen dönemin kendi kaynakları,bilgi üretim tarzı, fıkhi eserleri ve öznel şartları içerisinde değerlendirmenin öneminden bahsedilerek ders bitirildi. 

 

Scroll to Top