Betül GÜNGÖR | Film Okumaları: Theeb

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Film Okuması Dersi Raporu

27.07.2022

 

Betül Güngör 

Film: Theeb

Ders Süresi: 1 saat 20 dakika 

Ders Mevcudu: 18

 

Film tahliline geçilmeden önce filmle ilgili genel bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Yapım şirketi, çekim yılı, yayın zamanı, yayına girdiği ülke, karakterlerin analizi, bütçe ve çekildiği yerden bahsedilmiştir.

 

Film 1916’lı yıllardan bahsetmektedir. 2015 yılı Ürdün devriminin ve öncesinde yaşanan olayların filmin arka planı üzerinde etkileri olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Film akışında yer alan Ortadoğu ve Osmanlı motiflerinden bahsedilmiştir. Siyasi ve dönemsel okuma yapmadan filmin çekilmesi, bütçelendirilmesi ve tam anlamıyla bir değerlendirme yapılamayacağı vurgulanmıştır. 

 

Filmin mekân analizi ayrıntılı şekilde yapılmıştır. Çöl motifinin mesajı iletmedeki rolü, bedevi yaşamı, bunun bir getirisi olan bazı davranışların analizi yapılmıştır. Filmdeki bakışın yer yer çocuğun gözünden sunulması yorumlamada etkili olan bir unsur olarak değerlendirilmiştir. 

 

Sonraları filme dâhil olan İngiliz subayı ve onunla yaşanan kaoslar anlatılan savaş dönemi ve filmin çekildiği yıllardaki siyasi karışıklıklarla ilişkilendirilmiştir. Çocuk ve kadın motiflerinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

Dersin sonunda “Bechdel Testi”nden bahsedildi. Son dönemlerde toplumsal cinsiyetçilik konusunu çalışanların bir filmin cinsiyetçi olup olmamasına dair belirlediği üç temel özellik üzerinden oluşan bu test ile filmlerin değerlendirmesi üzerine konuşuldu. “Filmlerinde ismi bilinen en az iki kadın olmalı, kadın karakterler birbiriyle konuşmalı ve aralarındaki bu konuşma bir erkekle ilgili olmamalı” bu özellikler sağlanıyorsa toplumsal cinsiyet konusu geçen bir film olarak değerlendiriliyor. Buradan hareketle de film okuması yapılabileceği üzerinde duruldu. 

 

Ders geneli itibariyle öğrencilerin aktif katılımıyla işlendi. Fakat mikrofondaki sorunlar online katılımcıların takibini zorlaştırdı. Bu sorunun giderilmesi adına gösterilen çaba teknik ekibin de odağını dağıttı. Oturumlar arası verilen molanın da uzun olmasına sebep oldu. 

Scroll to Top