Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

 2. Sınıflar

Tarih:9 Aralık 2023 Cumartesi
Ders:İnanç ve Sinema
Hoca:Betül Güngör
İşleniş:Yüz yüze 5
Online 13
Özet:
  • Ders tek oturumda yapıldı, film çözümlemesini yapmadan önce sinema kültürünü ve yanlış bilinen algıları anlattı, sonrasında akışa bağlı kalarak dersi bitirdi. 
  • Dersin başında çözümleme yapılmadan önce film çözümlemesi yapıyor olmanın öneminden bahsedilerek alt bir zemin oluşturuldu. Oluşturulan zemin üzerine de izlenecek olan filmin çözümlemesi yapıldı ve ders sona erdi.

Sosyolojik olan olgu ve olaylarda iletişim ve inanç çerçevesinde bakıldığında analiz yapılması üzerine duruldu. Film çözümlemesi yapılırken şu ve sinema gibi başlık oluşturulmasının doğru olmadığını ve aslında bu dersin içerisinde de bunun üzerinde durarak vurguyu buraya çekeceğimizden bahsedildi, çözümleme yapıyor olmanın bir disiplini olduğu ve ona göre reçete edilerek çözümlendiğinden bahsedildi.  

Sinema kültürünün tarihçesi üzerinde durularak kültürlere göre çekilen içeriklerin değişiklik gösterdiğinden, beyaz perdeye yansımasının arka planından bahsedildi ve verilmek istenen mesajın duygu ve algılara göre kullanılıyor olduğu üzerinde duruldu.

Türkiye’de tematik yayıncılığın tarihsel sürecinden bahsedildi ve bu tarihsel süreç içerisinde önemli bir yeri olan video kasetlerinin sinema tarihindeki etkisi üzerinde duruldu. Son olarak da izlenen filmin çözümlemesi yapıldı ve sinema dili oluşturmanın öneminden bahsedildi. (Noel’den, Noel yoluyla hangi inanç ekseni oturtulmaya çalışılıyor ondan, hediye kültüründen ve ritüellerden bahsedildi.)

  • Öğrenciler derse katılarak ilgilerini gösterdiler. Hoca ve öğrenciler arasında sohbet de edilerek verimli ve diyaloglu bir ders yapıldı.
Ön Okuma Metni:
  • Değerlendirmesi yapılacak olan film: The Polar Express (Kutup Ekspresi), Tom Hanks, 2004
Bahsi Geçen Eserler: Film önerileri:

  • The Unknown Saint, Alaa Eddine Aljem, 2019
  • Ghadi, Amin Dora, 2013

 

Scroll to Top