Doç. Dr. Ali AVCU | Ötekileştirme Bağlamında Heteredoks, Heretik ve Batıni Düşünceler

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

3. ve 4. Sınıf Ders Grubu Ders Raporu

Tarih02/01/2021
Ders BaşlığıÖtekileştirme Bağlamında Heteredoks, Heretik ve Batıni Düşünceler  
HocaDoç. Dr. Ali Avcu

Dersin İçeriği

Materyal: 

Ders 3 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Peygamber Efendimiz döneminden başlayarak  ‘öteki’ kavramının nasıl oluştuğu hakkında konuşulacağından bahsedilerek giriş yapıldı. 

Tarih boyunca İslam kelamının şekillenmesinde siyasi faktörlerin de etkisinden bahsedildi. 

Dört halife dönemindeki kelami tartışmaların siyasi çerçeve tarafından nasıl şekillendiği üzerinde duruldu. 

İlk muhalefetin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığından bahsedildi. 

Mezheplerin oluşumunda ve mezhepsel tartışmalarda politik ve siyasi faktörlerin etkileri örnek olaylarla açıklandı. 

Siyasi iktidarların faaliyetlerini din üzerinden meşrulaştırması üzerinde duruldu.  

Ehli rey ve ehli hadis ayrımının ideolojik zeminine değinildi. Bu iki söylem etrafında din anlayışının şekillenmesinden bahsedildi. 

Heteredoks yapı Şii ve Batıni çerçevede incelendi. 

Muhalefet geleneğinin ‘nur ve zulmet’ olarak isimlendirilen düalist yapısından bahsedilerek ders bitirildi. 

 

Scroll to Top