Doç. Dr. Emir KAYA | Hukukta Saha Çalışması: Hukuk Zihniyeti

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

Lisansüstü Sınıf Grubu   

 

Tarih ve Saat2 Ağustos 2023 Çarşamba, 11:00
DersLisansüstü Saha Çalışmaları: Hukukta Saha Çalışması 
HocaDoç. Dr. Emir KAYA 
KonuHukuk Zihniyeti
Ders KatılımıYüz yüze 12 kişi, Online 27 kişi 
Dersin ÖzetiDers tek oturumda işlendi.

Sosyal bilimlerin kapsamına giren konulardan ve hukukun bilime olan yakınlığından bahsedilerek derse giriş yapıldı. 

Hukuk, bir gerçeklik ve kamu düzeni yaratma işidir. Kanun, topluma müdahale etmektir. Türkiye’de hukuk bilim dışı bir şeydir. Mevcut gerçekliğe savaş açma odaklıdır. Aynı zamanda hukuk bilim dışı bir alan olmanın yanı sıra statüsel de bir alandır. 

Hukuk alanına girmeye cesaret edilmelidir. Bütün teorik çalışmalar bir norma dönüşür. Bu sebeple hangi alanda çalışılırsa çalışılsın hukuki uzantıları görerek üzerine gidilmelidir.

Saha çalışmalarının gözlem, mülakat, anket gibi pek çok yöntemi vardır. Çalışmalarda bu yöntemlerin çoğu kullanılmıştır. 

Saha çalışmasının bir ürünü olan “Hukuk Zihniyeti” kitabının ayrıntılarından bahsedildi. Kitapta anket yöntemiyle enteresan sonuçlar ulaşılmıştır. Yapılan bir anket çalışmasında, öğrencilere göre hukuk sınavlarının adalet bilincini  %27 ölçtüğünü, hocaların görüşüne göre ise %29 ölçtüğünü ortaya koymuştur. Hukuk fakülteleri, adalet bilincini ölçmediği için adalete hizmet etmemesi büyük bir gerçekliktir. Çalışmalar, bu gerçekliği ortaya koymaktadır.

Avukatların adaletin kazanmasını istediklerini değil davayı kazanma çabası güttüklerinin yanı sıra müvekkillerin de tamamen davayı kazanma odaklı düşündüğü sonucuna ulaştık. Bunun sonucunda vatandaşın da adalet beklentisi olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Buradan hukukun büyük bir sirk oyunu olduğunu görmekteyiz. Sonuçlar genel olarak herkesin bencil amaçlar güttüğünü kanıtlamaktadır.

“Secularism and State Religion in Modern Turkey: Law, Policy-Making and the Diyanet (Modern Türkiye’de Laiklik ve Devlet Dini: Hukuk, Politika Yapıcı ve Diyanet) kitabının içeriğinden bahsedildi. Devlet ve cemaatler birlikte çalışır. Binlerce insanı tek bir kişi üzerinden yönetmek devletin de menfaatinedir. Buradan anlaşılır ki, hukuk sadece hukuk değildir toplumsal normlar da hukukun bir parçasıdır.

“Kurgu ile Gerçeklik Arasında Hukuk Meslekleri” Hukuk gerçeklikle hep etkileşim içindedir. Kanunlar yalnızca mevzuatı oluşturur. Hukukta yöntem ve bakış açısı olarak katkı sunabilecek bir çalışmadır.

“Fıkıhtan Hukuka”, Anadolu İlahiyat Akademisindeki yapılan konferanslardan çıkarılan bir çalışmadır. 

Teorik derinlik kazanmak, araştırmalar sunmak ve bunu topluma katmak birer ibadettir. Bunun farkında olmak ve bütün üniversiteleri bu felsefeyle kumamız gereklidir. Gerçeğin tespiti hakkın tecellisini tespit etmek demektir.

Dersin sonunda öğrencilerden gelen sorular cevaplandı.

Ders içeriğe bağlı kalarak işlendi. 

4 Ağustos 2023 tarihinde planlanan bu ders, hocanın il dışına çıkması sebebiyle 2 Ağustos 2023’te işlendi.  

Derste Bahsi Geçen KitaplarEmir Kaya – Hukuk Zihniyeti

Emir Kaya – Secularism and State Religion in Modern Turkey: Law, Policy-Making and the Diyanet (Modern Türkiye’de Laiklik ve Devlet Dini: Hukuk, Politika Yapıcı ve Diyanet)

Emir Kaya – Kurgu ile Gerçeklik Arasında Hukuk Meseleleri

Ön Okuma Metinleri
İleri Okuma metinleri

 

Scroll to Top