Doç. Dr. Mehmet KALAYCI | Metodolojiye Giriş; İslami İlimlerde Metot Hangi Problemleri Çözer? Hangi Problemleri Beraberinde Getirir?

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 4. Sınıf Ders Grubu Ders Raporu

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2020-2021 Bahar Dönemi 4. Sınıf Ders Grubu “Metodolojiye Giriş; İslami İlimlerde Metot Hangi Problemleri Çözer? Hangi Problemleri Beraberinde Getirir?” / Doç. Dr. Mehmet Kalaycı

Tarih ve saat20 Mart 2021
Ders Metodolojiye Giriş; İslami İlimlerde Metot Hangi Problemleri Çözer? Hangi Problemleri Beraberinde Getirir?
Hoca Doç. Dr. Mehmet Kalaycı
Ders KatılımıDerse koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Akgün, Cüneyt Yaşar katıldı. 

Ders yüz yüze işlendi. Aynı anda Zoom bağlantısı sağlandı. Dersin ikinci kısmı slayt üzerinden işlendi 

Dersin Özeti Ders iki oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturumda, ilim dallarının metodolojilerini ayrı ayrı ele almadan önce metot ve metodoloji meselesini kendi başına analitik bir şekilde ele almanın gerekliliğinden bahsedildi. İkinci oturumdaysa İslami ilimlerde metot hangi problemleri çözer, hangi problemleri beraberinde getirir bu konulara yoğunlaşıldı. 

Bütün alanlardan bağımsız şekilde bir metot tartışmasının daha önce Gazzali örnekliğinde yapılabildiğini görüyoruz. Ama her şeyden önce ortada işleyen bir süreç ve bir mekanizma olmasının söz konusu ilimlerin teşekkülünde belirli olacağı açıktır. Anabilim algımızın bu bağlamda ortak bir zeminde şekilleneceğini böylelikle görebiliriz. 

Desin ikinci kısmında İslam bilimlerinin merkeze alıp bunların genel gelişimleri ve sistemleri üzerine yoğunlaşıldı. 

Bütün bu disiplinlerin geçmişten günümüze intikal etmiş bir miras olduğu bütünlüklü şekilde düşünülmelidir. Yapılacak değerlendirme de hem uzaktan ve tüm yönleriyle görülen bir bakışı hem de tüm ayrıntıların yakalandığı kademeli bir sisteme sahip olmalıdır.  Bilimleri de birbiri arasında aynı şekilde bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek gerekir. 

Dersin kalanı öğrencilerin sorularıyla birlikte, geçmiş ve bu gün arasında ilimlerin konumlanışı üzerine işlendi.

İleri Okuma Metinleri Marshall Hodgson – İslam’ın Serüveni (Phoenix yay.)

Edward Hallet Carr – Tarih Nedir?

John Tosh – Tarihin Peşinde

 

Scroll to Top