Doç. Dr. Oğuzhan TAN | Klasik Fıkıh Usulünün İşleyişi ve Yeni Bir Fıkıh Metodolojisinin İmkânı

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 4. Sınıf Ders Grubu Ders Raporu

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2020-2021 Bahar Dönemi 4. Sınıf Ders Grubu “Klasik Fıkıh Usulünün İşleyişi ve Yeni Bir Fıkıh Metodolojisinin İmkânı”/ Doç. Dr. Oğuzhan Tan

Tarih ve saat03 Nisan 2021
Ders Klasik Fıkıh Usulünün İşleyişi ve Yeni Bir Fıkıh Metodolojisinin İmkânı
Hoca Doç. Dr. Oğuzhan Tan
Ders KatılımıDerse koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Akgün, Cüneyt Yaşar, Süeda Nur Uygun katıldı. 

Ders yüz yüze işlendi. Aynı anda Zoom bağlantısı sağlandı. 

Dersin Özeti Ders üç oturum şeklinde işlendi “İslami İlimlerde Metot” serisinin devamı niteliğinde bir ders yapıldı. 

Desin ilk kısmında usulü’l fıkıh, fıkıh ve usul kavramları üzerinde duruldu. Usul denildiğinde genelde metot anlaşılıyor ama asıldan geliyor, meselenin özü, yöntemi bağlamındadır. Usulü’l fıkıh da fıkhın asıllarını ifade edecektir. Fıkıh, bireyin dini profesyonelleşmeden kalbi bir şekilde özümseyerek anlamasıdır. Bunun için mektep, tahsil gibi kurumlara gerek yoktur, bireysel derinlik vardır. 

Peki, fıkhın asılları nelerdir? Tarih boyu, literatürde bunu karşılayan birkaç husus kastedilmiştir. Nasslar, Kur’an, sünnet, Müslüman toplumunun ortak konsensüsü buna örnektir.

Dersin devamında Şatıbi’nin değerlendirmelerine yer verildi. 

Toplumu ilgilendiren normlar ve dinin korunması gibi kaygılar bu yönde ilerlemiştir. 

Usulü’l fıkıhta gramer ve mahalli anlayış üzerinde duruldu

Dersin ikinci kısmına onlinedaki katılımcıların soruları cevaplanarak başlandı. Devamında, bu günkü fıkhın problemlerine değinildi. “Yeni bir fıkıh anlayışı oluşabilir mi, Müslüman toplumları yerleşen fıkıh anlayışları tarihselliğe mi mahkûm ediyor?” soruları etrafında devam edildi.

Dersin üçüncü kısmında bir bilim olarak İslam hukukuyla ilgili neler yapılabilir, literatür kendini nasıl şekillendirebilir bunlardan bahsedildi.

Ön Okuma MetinleriWael B. Hallaq; İçtihad Kapısı Kapandı Mı?Asım Cüneyd Köksal- İbrahim Kâfî Dönmez; Usûl-İ Fıkıh

Yunus Apaydın; Klasik Fıkıh Usulünün Yapısı ve İşlevi

Tahsin Görgün; Klasik Anlama Yöntemlerinin (Fıkıh ve Tefsir Usulü) İmkân ve Sınırları

Tahsin Görgün; “Yeni” Anlama Ve Yorumlama Yöntemlerinin Fıkıh Usulüne Göre Durumu

George Makdisi; Şâfii’nin Hukukî Teoloji Anlayışı: Usûl-İ Fıkhın Kökenleri ve Önemi

 

Scroll to Top