Doç. Dr. Oğuzhan TAN | Merkezi (Ortodoks) Düşünce Olarak Mezhep (Doktrin İçinde Düşünmek)

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

3. ve 4. Sınıf Ders Grubu 

Tarih26/12/2020
Ders BaşlığıMerkezi (Ortodoks) Düşünce Olarak Mezhep (Doktrin İçinde Düşünmek)  
HocaDoç. Dr. Oğuzhan Tan

Dersin İçeriği

Materyal: 

Ders 3 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Hz. Peygamber zamanında ve sonrasında Kuran, sünnet, icma ve kıyasın dinamikleri üzerinde konuşarak ders başlandı.

Kur’an’ı anlamakta zihin paradigmalarının farklarından bahsedilerek ve Kur’an’ı bağlamsal olarak yaklaşmanın gerekliliğine vurgu yapıldı.

İnsanların Hz. Peygamber’in ölümünden önce ve sonrasındaki Kur’an’a olan bakış açılarındaki soyutluluğun somutluğa dönüşümden bahsedildi. Bu dönüşüm getirdiği Allah’ın emrinin failliğinden insan aklının failliğine ve ayrıca duyulandan dokunulana geçişinin düşünce biçimlerinde ve bakış açılarında meydana getirdiği değişiklik üzerinde duruldu. 

Kur’an’ı Kerim’in icazı konusu icaz/ mucize kelimeleri üzerinden analiz edildi. 

Kur’an’ın  retorik belağatının diyalektik ilişkiye yol açtığından örneklerle bahsedilerek icaz teorisi irdelendi. 

Akılcılık, rey ve batınilik ve beyan olgularına değinildi. Ayrıca mezheplerin bu dört meselenin etrafında şekillenmesi üzerinde duruldu. 

İcma ve kıyasın dinamikleri üzerinden örfleşme ve gelenekleşme sürecinden bahsedildi. 

Mezheplerin oluşumundan sonra akıl, rey, batın ve beyanın teorileri genişledikçe Kuran, sünnet, icma, kıyas ile sınırlı kalma teorisinin genişlemesiyle maslahatın fıkha girişinden bahsedilerek ders bitirildi.

 

Scroll to Top