1. Ders – Doç. Dr. Osman DEMİR | Günümüz Düşünce Akımları: Ateizm

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi Ders Raporu

 

Tarih ve Saat  16.10.2021 14.00
DersGünümüz Düşünce Akımları
HocaOsman Demir
KonuAteizm
Dersin Sorumlusu
Ders Katılımı
Dersin ÖzetiÖncelikle derste ateizmin anlamı ve ayrımları üzerinde duruluyor.

Pozitif ateizm, negatif ateizm, ideolojik ateizm, agnostisizme yakın ateizm vs gibi.

Ateizm Tanrı’yla Tanrı’yı reddetmek için ilgileniyor. 

Sağlam ateistler teistlerin sisteminin ne kadar güçlü olup olmadığını denetler. Bizim sağlam ateistlere ihtiyacımız var. Ateistlerden delillerimizi denetleme noktasında istifade edebiliriz. Bu tartışma zemini sağlanmalıdır. Nitekim Kelam ilmi böyle bir zemin üzerine kurulmuştur. 

Ardından dersin ikinci bölümünde pozitivizm ve materyalizm gibi ateizmin çeşitleri üzerinde duruluyor.

Pozitivizm cumhuriyet döneminin resmi ideolojilerinden biri olmuştur. Vahiy üzerinden gelen malumat daima zan içermektedir. Tanrı’yla ilgili biz bir şey bilemeyiz görüşü hakimdir.

Freud’un Tanrı figürünü psikolojik olarak açıklaması da yine ateizmin bir görüşüdür.

Feuerbach ise toplumu bir arada tutmak için kollektif bilinçaltının Tanrı figürünü yarattığını söylüyor. Tanrı figürü insan zihninin bir aksiyomudur. İnsanın yarattığı bir Tanrı. Teolojiyi antropolojiye indirgemişlerdir.

Hümanizm modern dönemde Tanrı yerine insanı koymak demektir. Hümanizm de bir tür ateizmdir. 

Din üzerinden akıl karşıtlığı yapmak ateizmin işine yarar. Marx’ın dediği din afyondur söylemi bugün kısmen hala geçerlidir.

Ardından ateizmin argümanları üzerinde duruluyor derste.

Kötülük problemi ve kötülük probleminin nasıl aşılacağıyla ilgili akıl yürütmelerde bulunuluyor.

Derste Bahsi Geçen Kitaplar
Ön Okuma Metinleri
İleri Okuma metinleri

 

Scroll to Top