Doç. Dr. Zafer DUYGU | Hıristiyanlığın Temel Klasiklerini Okuma Yöntemi

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

3 ve 4. Sınıf Grubu   

Tarih:21 Ekim 2023 Cumartesi, 18.00       
Ders:Hıristiyanlığın Temel Klasiklerini Okuma Yöntemi
Hoca:Doç. Dr. Zafer Duygu
İşleniş:Yüz yüze: 24 kişi,  Online: 38 kişi
Özet: Derse Abdullah Yasir Can’ın hocayı takdim etmesiyle başlandı.

Ders içeriği ve anlatım yeteri kadar uyumlu değildi fakat öğrenciler dersten memnun ayrıldılar

Bu derste bazen güncel meselelerden hareket ederek bazen de tarihi geçmişi değerlendirerek ilerleyeceğiz.

Belki bizim yeterince anlayamadığımız, belki disiplinlerin yeterince kaynaşmamasında kaynaklanan birtakım olgular var. Dinlerin ortaya çıkış olguları da bunlar gibi. Bu aslında ilahiyatın değil tarihin konusudur. Yani biz İslam tarihi konuşuyorsak, Hristiyanlığı, Yahudiliği konuşuyorsak yine tarih konuşuyoruz demektir. Tarih alanı bir bilim olmak, bir bilime dönüşmek istiyorsa bu belli koşulları gerektirmektedir.

Antik Çağ’da pek çok tanrılaşan figür biliyoruz. Mesela Zeus bunlardan biri. Tanrıların tanrısı. Antropomorfik. Bu anlatılara biz mitoloji diyoruz. Antik Çağ’da, pagan döneminde üretilen bir söylem. Pagan aslında köylü demek, Yani köylülerin inandığı çok tanrılı inanç sistemini ifade eden bir inanç. Mithraizm de aynı şekilde. Bunların hepsinde bir merkez tanrı anlayışı var. Peki, soru şu Mithra tarihsel bir figür mü? İsa tarihsel bir figür mü? Niye İsa tarihsel bir figür de Mithra değil?

Biz tarihçiler ele aldığımız olgulara, konulara bilimsel anlamda yaklaşıyorsak inandığımız şeyleri bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Birçok örnekte ana kaynaklar vardır ve ana kaynaklara mecburuz. Sözgelimi İsa’dan söz ediyorsak ana kaynak İncillerdir. Fakat burada bir handikap var. Ana kaynaklar, ulaşmak istediğimiz kişiye ulaşmamıza engel.

  • Vaka
  • O anda olan olay
  • Tarihte x bir yerde x bir zamanda x kişiler arasında geçen olaydır
  • Bir defa yaşanır
  • Aslolan vakalardan ‘vakıa’ya ulaşmak. Olaylardan olgulara ulaşmak yani
  • Bir şey tekrarlanamıyorsa vakadır. Tekrarlanamayan bu olayların vakıa’sal yönleri vardır. Tarihin bir noktasında olmuş vaka olmaktan çıkar, kozmik, bütün dönemlere yayılan bir şey söyler.
  • Karşılaştırmalı tarih okuması klasik metinlerdeki olguların değerlendirildiği ideolojileri ortaya koyan bir metottur.
  • Tarihsel metinleri nasıl okumamız gerekir?

Tarihin içerisindeki olayları olgularla birlikte okuyabilmek gerekir

Tarihi ne için okuyoruz? Kendi ideolojimizi besleyecek malzemeleri toplamak için okuyoruz. Bu en büyük yanlıştır. Bırak tarih konuşsun. Tarihin doğru anlaşılabilmesi ancak onun kendi metodolojisiyle olur.

Ben neden tarih çalışıyorum? Bu felsefesidir. Tarih felsefesi

Buna verilen cevap sizin yönteminizdir. Metodolojisidir.

Metot varsa tarih bilimdir.

Metot nasıl inceleyeceğimize dair bir şemadır, tablodur.

  • Süryaniler

Hristiyanlığın kendine has bir kolu

Kendilerine göre bir İsa Mesih tanımına sahipler

Dünyada Süryanilere yönelik ilginin kırıldığı dönem 17. Yy Joseph Assemani ile olmuştur

Bu adam Vatikan’dan yola çıktı, Anadolu’da gezdi. Ne kadar el yazması varsa hepsini toplayıp İtalya’ya götürdü. Ve bunları yayınladı. Bibliotheka Orientalis

Sebastian Brock güncel Süryani tarihi çalışan bir İngiliz

Süryani literatürü 2000-2500 yıllık bir literatüre sahip olduğu için önemlidir.

Süryani literatüründeki en meşhur isim Bar Ebroyo’dur.

Beytül Hikme’deki çeviri yapan kimseler Süryanilerdi. Huneyn ibn İshak bunlardan en meşhurudur.

Ön Okuma Metni:
  • Zafer Duygu, İnciller Güvenilir Metinler Midir?, sf. 1-48 
Bahsi Geçen Eserler: 

 

Scroll to Top