Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAŞARAN | Bir Metni ”Okuma”

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi Yaz Kampı Ders Raporu

 

Tarih ve Saat 18.07.2022 11:00
DersBir metni okuma
HocaAbdullah Başaran
Konu
Dersin SorumlusuFatma Zehra Selvi
Ders Katılımı
Dersin Özeti
  1. Oturum

Nedirli sorular felsefi sorulardır ve tam bir cevabı yoktur.

Okumak nedir? diye sorduğumuz zaman tuhaf bir soruyla karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu soruyu tam olarak cevaplayamıyorsak etrafında dolanarak bu soruyu tasvir edelim. 

Okuma sırasında ne yaşanır? Sorusunu sorduğumuz zaman; anlama, algılama, analiz etme, faydalanma, kol yorgunluğu, boyun ağrısı gibi şeyler sıralayabiliriz.

X’i düşünüyorum. X’i düşndüğümü düşündüğümde X ortadan kalkar. Bu duruma refleksiyon denir.

Biz bir kavramı incelemek istediğimizde onunla bütün bağımızı koparmamız lazım. Fenomenolojinin anlamı regain’dir.

Hem metni hem de metni okuyan kendimi nasıl düşünücem?

  1. Oturum

Okumanın farklı boyutları bize çoğul bir perspektif sağlar. 

  1. Noksan bir varlığız
  2. Pozisyona bağlı bir varlığız. O yüzden bütün boyutları aynı anda görmemiz mümkün değildir.

Peki bir metni okurken bedenin anlamasından nasıl bahsederiz?

Beden metni anlar biz ise bedenin anladığını yorumlarız. Buna bedenin hermönetiği denir.

Çoğul perspektif bize muğlaklık katmıyor mu?

Eğer bizim anlayamayacağımız birçok boyut varsa bu boyutların bizatihi varlığı bir muğlaklık ortaya koyar. Metnin hakikati diye bir şey yoktur. 

  1. Oturum

Her metin bir soruya cevaptır. Gadamer’e göre metnin yazılmasını teşvik edici soruyu bulmak önemlidir. Bu soruyu sorduğumuzda soru metninden bizim sorumuza dönüşüyor. Bir taraftan metni okurum bir taraftan soruyu düşünerek yol alırım. 

Sorunun gerçekliği ufuk kadar gerçektir. Ufkun ötesi ve berisi mevcudiyeti var ancak değişiyor. 

Sonuç: Bir metin okunduğunda metnin ufkuyla okurun ufku kaynaşır. Bu kaynaşma ne metne ne okura aittir. Üçüncü ufuk logos’tur.

Derste Bahsi Geçen KitaplarBrian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion
Ön Okuma MetinleriHermönetik, Burhanettin Tatar

Okumanın Bedensel Hermenötiği: Bir Giriş, Abdullah Başaran

Okumanın Bedensel Hermenötiği: Fenomenolojik Problemler, Abdullah Başaran

İleri Okuma metinleri

 

Scroll to Top