Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAŞARAN | Felsefenin İfade Biçimleri

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2. ve 3. Sınıf Ders Grubu Ders Raporu

Felsefenin İfade Biçimleri / Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Başaran

 

Tarih ve Saat19.03.2022 Cumartesi 18.00
DersFelsefenin İfade Biçimleri
HocaDr. Öğr. Üyesi Abdullah Başaran
Dersin SorumlusuHayrunnisa Akgün 
Ders KatılımıDerse koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Akgün, Cüneyt Yaşar, Betül Kalender, Saliha katıldı.

Hoca materyal olarak aktif bir biçimde tahtayı kullandı. 

Dersin Özetiİfadeden ne anlamalıyız? sorusuna nasıl cevap verilmesi gerektiği üzerine konuşuldu.

Nasıl? Neyi? Ne anlar? Sorularına aşağıdaki şekilde cevap verildi.

NASIL:

  1. Argümantasyon başlığı altında analitik işlendi.
  2. Deneme başlığı pragmatik ve pedagojik konuları işlendi.
  3. Fragman: romantik, idealist, parçalı ifade biçimleri. Alman idealizmi.
  4. Diyalojik ifade biçimi: diyalektik, söyleşi, drama.
  5. Kritik: eleştirel, sorgu, baskı.
  6. Hermeneutik: tarihsel bilinç, ontolojik, kendini anlama, döngüsel.

Tüm ifade biçimleri filozoflar örnek verilere işlendi. Ardından her başlık üzerinde daha detaylı duruldu.

NEYİ?

Doğrulanabilir gerçek, argümantasyon ifade biçiminin ulaşmaya çalıştığı şeydir.

Deneme: olan ve olması gereken.

Fragman: parçalı ben ve parçalardan bütün.

Diyalojik: ahlaki ve gündelik meseleleri konu edinir.

Kritik: günlük hayattaki, her an içinde bulunduğumuz siyasetle ve toplumsal olaylarla ilgilenir.

Hermeneutik: varoluşun ifade edilmesi.

NE ANLAR? başlığı altında analitik felsefeden uzak duruldu.

Burhanettin Tatar’ın makalesine atıf yapıldı.

Metin yapısı ve kendi içinde nasıl anlaşılması gerektiği üzerine duruldu.

yapısalcı biçim: Yapısöküm metodundan bahsedildi.

idealist biçim: İdealist.

Psikanaliz üzerinde duruldu.

Tarihselci biçim: metin yazar dönem ilk okur dil yapısı ilişkisi üzerinde duruldu. Bu biçime göre metin bir inşadır, metnin okunması ise tarihin yeniden inşası demektir. Daha sonra heidegger ve gadamer özelinde işlendi.

Metin üzerine dersin sonunda gelinen nokta: Metin canlı bir varlıktır. Okuyucu metnin meselesini kendine mal eder. Sen ben ilişkisi içerisinde metin sorular ile konuşturulmaya çalışılır. Soruların cevapları ne kadar tatmin ediciyse o metin klasik bir metin olur. Okur metin karşılaşmasında bir anlama faaliyeti ortaya çıkar.

Ders sonunda sorular cevaplandı.

Ön Okuma MetinleriBurhaneddin Tatar, Bazı Anlama Tarzı Üzerine Notlar

 

Scroll to Top