Dr. Öğr. Üyesi Mehmet APAYDIN | Hadis İlminde Yeni Bir Metodoloji Teklifi

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 4. Sınıf Ders Grubu Ders Raporu

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2020-2021 Bahar Dönemi 4. Sınıf Ders Grubu “Hadis İlminde Yeni Bir Metodoloji Teklifi”/ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Apaydın

Tarih ve saat1 Mayıs 2021
Ders Hadis İlminde Yeni Bir Metodoloji Teklifi
Hoca Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Apaydın
Ders KatılımıDerse koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Akgün, Cüneyt Yaşar, katıldı. 

Ders Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak işlendi. 

Dersin Özeti Ders iki oturum şeklinde işlendi.Desin geneli metodolojiyi problematik bazda ele alma ve yeni metodolojik arayışlar üzerine kurulu işlendi. Bu bağlamda fıkıh ve hadisin paralel serüveninden bahsedildi. 

Metodoloji teklifi sadece rivayetin tespiti ile ilgilidir. Yani rivayetin bizim için ne anlam ifade ettiği, dini açısından bize ne verdiği hususu metodolojinin amaçları arasında yoktur. Bu sistemin temel amacı bize gelen bir rivayetin doğru mu yanlış mı olduğu, doğruysa ne kadar doğru olduğunun belirlenmesidir. Bu teknik yapı klasik hadis usulünün belli özelliklerini kullanmakla birlikte bu usulden ayrılır. İsnad sistemi ve mevcut külliyat sonuna kadar kullanılır. Bu ayrım cerh – tadil dediğimiz ravilerin güvenilir olup olmadıklarına dair ulemanın değerlendirmeleri ve bunun neticesinde hadislerin sıhhatinin belirlenmesi noktasındadır. Bu bakımdan klasik usulden ayrılır, yeni bir değer üretir. 

Dersin devamında hoca kendi tasarladığı “Kuramer Kütüphanesi” programının bir muadili ve ileri versiyonu olan, İslami ilimler klasiklerinin neredeyse tamamının mevcut olduğu programının içeriğinden bahsetti. Ekran paylaşımında bulunularak program interaktif şekilde incelendi.

Dersin ikinci oturumu da aynı şekilde program içeriğinin örnekler üzerinden denenmesiyle devam etti. 

Ön Okuma MetinleriMehmet Apaydın; Erike Hadisinin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle TespitiMehmet Apaydın; İmametin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnad Edilen Rivayetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti
İleri Okuma MetinleriMehmet Apaydın; Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım

 

Scroll to Top