Dr. Öğr. Üyesi Mehmet APAYDIN | Siyer ve Hadis Destekli Kur’an-ı Kerim Proje Tanıtımı

 

27.07.2022

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

Siyer Ve Hukuk Destekli Kur’an-ı Kerim Proje Tanıtımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Apaydın

Ders süresi: 2 saat (2 oturum olarak işlendi)

Derse katılım: 23 kişi

 

Uygulamanın nasıl çalıştığından bahsedildi. Geçmişte yazım ile günümüzdeki yazım arasındaki metot farklılıklarına değinildi. Mekki ve Medeni surelerden bahsedildi. İçerik ve bütünlük arasındaki fark ve önemden bahsedildi. Fil suresinde geçen ‘dayr’ kelimesi üzerinde duruldu, içeriğiyle alakalı detay konuşuldu. Tevkıfi kelimesinin manasına değinildi. Programda (Kuramer) çalışmalar oluşturulabilir, kurgu yapılabilir. 

Kodlanan pasaj sistem üzerinde aratıldığında: siyer rivayetleri, hadis rivayetleri, anlam netleşmesi, sebebi nuzülü ortaya çıkıyor. Tarihlendirme olduktan sonra netleştiği için kafa karışıklığı kalmadan hadisler ve tefsirlerdeki rivayetler ortaya çıkmış olacak; rivayet tefsiri ve dirayet tefsiri ayrımına gerek kalmayacak. Programda bir tarama yapılmak istendiğinde sadece Kur’an’da değil dil kaynakları gibi kaynaklarda da tarama yapılır. Programın bir diğer önceliği ise hız kazandırma ve yönetmedir. Ayrıca parça olarak ele alınan bölümlerin sebebi nuzülü araştırılırken daha net bir görünüm sağlanmaktadır. Yazılan herhangi bir kelime ya da parça birçok tefsirin içeriğinde gözükmesi açısından kaynakların çokluk yönünden gözler önüne serilmesini sağlarken aynı zamanda araştırma yönünden zaman tasarrufunu sağlamaktadır. Ayetler tevkıfidir, sureler tevkıfi değildir. Tevkıfilik surenin içeriğiyle alakalı bir durumdur.  (Peygamberimiz zamanındaki sure kavramıyla bugünün sure kavramını aynı anlamda kullanmak çok doğru olmayabilir. Örneğin Nas suresi bir suredir ve tek seferde inmiştir ancak Azhab suresi tek bir seferde inmemiştir ve hocaya göre tırnak içerisinde birkaç sure barındırır.) Geçmişte sureler yazılırken ilk yapılan şey numaralandırma yapmak değil, metni koruma amacı gütmektir. Alimlerin söylediği cümleler için ‘iddia’ olarak bahsediyoruz. Çünkü bahsedilen alim söylememiş olabilir ya da bu cümleden dolayı sıkıntı yaşayabiliriz, teyit etmek gerekir.

Scroll to Top