Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan BAŞARAN | Klasik Mantık, Modern Mantık Hangisi Mantıklı?

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

2020-2021 Bahar Dönemi

1 ve 2. Sınıf grubu

Tarih:05.06.2021
Ders:Klasik Mantık, Modern Mantık Hangisi Mantıklı
Hoca:Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan Başaran
İşleniş:Ders yüz yüze ve online gerçekleştirildi
Özet:Ders iki oturum şeklinde işlendi.İlk oturumda mantık ilminin niteliğinden ve ölçü kriterinden bahsedildi.

Mantık dediğimizde asıl mesele ölçü koyabilmektir bu söylediğimiz bütün dersimizi özetleyecektir. 

Ölçü koymak ve ölçülü düşünmenin detaylarından bahsedildi.

Evreni oluşturan ilk madde arayışındaki sorgulama ve değilleme düşünce sistemimizde ilk sorgulama ve ölçülemeyi açığa çıkarmış. Bu da zamanla herkes için ortak olabilecek ilkelere yani mantı ilkelerine evrilmiştir. 

Aristo özelinde mantık ilkelerinden bahsedildi.

Nesnel-objective ve öznel-subjective kavramlarından bahsedildi.

Dersin ikinci oturumunda düşünceler ve nesneler arasındaki ilişki üzerinde duruldu. 

Kavramlar ve şeyler üzerinden bir dil incelemesi yapıldı.

Sokrates örneği verildi.

Ön Okuma Metni:

 

Scroll to Top