Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan BAŞARAN | Din ve Felsefe Arasında Metafizik

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

Ders Raporu

 

  1. ve 3. Sınıflar
Tarih:18 Aralık 2021, Cumartesi
Ders:Din ve Felsefe Arasında Metafizik
Hoca:Yasin Ramazan
Hazrlyn:Cüneyt YAŞAR
İşleniş:Yüz yüze ve Online
Özet:Hoca dersin

Metafizik ve dinin nasıl bir ilişkisi olabilir? Sorusu üzerinden konu açılıyor. Sonrasında metafizik kavramı irdeleniyor. Kişinin inancını temellendirmek için duyduğu psikolojik ihtiyaçtan bahsediliyor. Freud ve Nietche’nin ahlak anlayışları ve bunların dine yaklaşımları üzerinde duruluyor. Özellikle bunların dinin toplum üzerine yaptıkları etkiye dair açıklamalarına ve yaptıkları metafiziksel faaliyetten bahsediliyor. Metafizik önce fiziği sonra metafiziği içeren bir şey değildir. Yaptığımız düşünce dediğimiz şeyin kendisi bir metafiziktir. Benlik dediğimiz şeyi size ispatlayamam ama bunun kendisi metafiziksel bir gerçekliktir. Dinin ve metafiziğin örtüşmesi gayet mümkün olduğundan, nedensel açıklamayı ve dini mümkün kılan şeyin metafizik olduğundan bahsediliyor.

 

Scroll to Top