Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI | İslam Düşüncesini Estetik Anlama

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

  Yaz Kampı Programı

2. Ve 3. Sınıf Grubu

Tarih04/08/2022
Ders Başlığıİslam Düşüncesini Estetik Anlama
HocaProf. Dr. Ahmet Çaycı
Katılımcı Sayısı10 Kişi
Ekipten KatılanlarHayrunnisa Akgün

Betül Kalender

Beyza Kayacı

Sümeyra Çelik

Dersin İçeriği

Materyal: Yok

Ders 3 oturumda işlendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Son oturumda soru cevap yapıldı.

İlk oturumda konuyla ilişkili kavramsal çerçeve ikinci oturumda ise tarihi arka plan üzerinde duruldu.

Derse ihsan kelimesinin İslam düşüncesi ve sanatına yansımalarından bahsedilerek başlandı. 

Hüsnü hat, tezhip, minyatür gibi sanatların amacı ve önemi üzerinden İslam düşüncesinin yapısından bahsedildi. 

İslam sanatlarındaki ince ayar ve ölçülerin nihai aracının İslam’ı en iyi şekilde yansıtmak ve ortaya koymaktır. 

İslam sanatındaki stilize etme yönteminin batıdaki figürcülüğe karşı ortaya çıktığından ve tarihsel zemini tartışıldı.

Cilt sanatı da Allah’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde yazma ve ortaya çıkarma telaşının neticesi olarak ortaya çıkar. 

İslam sanatlarının gelişiminin tarihi olayların oynadığı rol üzerinde durulmuştur. 

Devletin varlığını deklare etmek, halkın ibadet etmesi için sağlam, işlevsel ve estetik değerlere haiz olması gereklidir. İslam sanatları da bu gerekçeler üzere ilerlemiş ve gelişmiştir.

Eski dönemlerde ve modern dönem mimarisinin farklılıkları üzerinde konuşuldu. Bu farklılıkların nedenleri tartışıldı. 

Sanat eserlerinde İslam’ı anlama ve uygulamadaki yansıması amacı güdüldüğünden eski ve modern dönem eserlerinin farklılığının iman ve ibadetle doğru orantılı olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruldu.

Mimari yapıların, yapılardaki nakış, bezeme, işleme, motiflerin dönemin kültürel, felsefi ve sosyolojik kodlarını barındırdığından bahsedildi.

Dönemin düşünce yapısının somut objeler üzerinden teşhir ve takdim edildiği, tevhid ve tenzih ilkesinin yapıların üzerinden analiz edilebileceğinden bahsedildi. 

İleri Okuma Metinleri İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol –Ahmet Çaycı (PaletYayınları)

Oryantalizm Oksidentalizm ve Sanat – Ahmet Çaycı (İnsanYayınları)

 

Scroll to Top