Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

2. Sınıf Grubu   

Tarih:23 Aralık Cumartesi 2023
Ders:İnanç Psikolojisi
Hoca:Prof. Dr. Asım Yapıcı
İşleniş:Yüz yüze 4
Online 10
Özet:
  • Ders tek oturum olarak yüz yüze işlendi. Direkt olarak inanç psikolojisi konusuna giriş yapılmadan önce dinin psikolojik bir yapıya hitap ettiğinden bahsedilerek başlandı, temelden alındı. 
  • Konunun daha net şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle temel kavramlar ele alınarak derse giriş yapıldı. Ele alınan iki kavramımız: iman ve itikad  (inanç). İtikad kavramı bir dinin belirlediği esasların toplamını ifade eder yani bilişin duyuş yönünü bize gösterir; biliş olmadan duyuş olmaz ancak iman kavramı özneldir ve duygusal tarafı ifade eder. Bunun ayrımını şöyle bir örnekle daha net açıklayabiliriz: Amentü esasları kişiye göre değişmez ama bunun duyuşsal yönü kişiye göre değişir. Yani tahkik ve taklit kavramları iman için değil inanç için kullanıldığında doğru karşılığına erişmiş olur. 

İmanda ilk aşama kabul ve tasdiktir önermesi üzerinden Hanefi ve Şafii arasındaki iman tanımlarının farkı üzerinden ders sürdürüldü. 

Kavram tanımlamaları bittikten sonra ‘insan neden inanır?’ sorusu verilen ön okuma metinlerinin de ışığında cevaplandırıldı, anlam arayışında olması konusunda detaylı konuşuldu. Bu cevabın yanında neden ve niçin kavramlarının farkından, anlama ve bilme ihtiyacından da bahsedildi ve dindarlığın arkasında bir anlam sorunu olduğunun görüldüğü ancak aslında anlamdan çok amaç sorunu olduğu üzerinde duruldu. 

Cevaplandırmalar bittikten sonra dindarlığın arka planında tedirginlik ve affedilme/ kurtulma olduğuna değinilerek ders sonlandırıldı. 

Ön Okuma Metni:
  • Asım Yapıcı- Dini Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık
  • Hasan Kayıklık- Psikolojik Açıdan İnanç, İman ve Şüphe
  • Hasan Kayıklık- Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları
  • Kollektif- Dini Davranış Teorileri
Bahsi Geçen Eserler: 
  • Freud- Totem ve Tabu
Scroll to Top