Prof. Dr. Asım YAPICI | Popüler Kültüre Giriş

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

 Lisans Sınıf Grubu   

Tarih:18 Temmuz 2023 Salı, 13.30       
Ders:Popüler Kültüre Giriş Asım Yapıcı
Konuşmacılar:Prof. Dr. Asım Yapıcı
İşleniş:Yüz yüze ve Online 

Yüz yüze: 23

Online: 33

Özet:
  • 1. Oturum Asım Yapıcı’nın popüler kültürü tanıtması ile başlandı.

‘’Popüler kelimesi aslında halka ait bir ’halk kültürü’ demekti. Sosyalleşme serüveni ve kültüre kabul unsurları vardı. ’Halka tercih etmesi için dayatılan bir kültüre’ dönüştü. Popülite artık bir pazarlama sistemine dönüşmüştür. Bu sistem kişinin ‘benlik’ sistemine baskı yapmaktadır. Kişi benliğine saygı duyduğunu bu şekilde göstermek istemektedir. Popüler kültür mutluluk satmaya çalışır. Kişilerin yaşantılarının mutsuzluğu, mutluluğu satın almakla bu durumu telafi edeceğini düşünür. Popüler, tüketildiğinde biter. Amerikan kapitalizmi ve Marksist sistemlerin kültürü dengeleri ve bu alandaki ticari satışları belirlemektedir.

-Kişilerin popülite üzerindeki yaşantıları ve sonuçları üzerine örnekler verilerek çıkarımlar yapıldı.

‘’Popüler kültürün dayattıklarını yapar ve ona hizmet ederiz ama ortak paydada, ortak duyguda birleşememekteyiz. Kişisel gelişim kitaplarının içerdiği bilgiler duygusal bir popülite içerisinde emir veren, dayatıcı sistemin bir ürünüdür.’’ 

  • 2. Oturuma başlandı.

-Popüler din üzerinden analizler yapıldı.

‘’Gazetecilik medyası sekülerdir. Burada da bir din olgusu vardır. Dini medya, cemaatlerin kendi medyasını kurmasıdır. Kendi cemaatlerini tutmak isteyen bir pazardır.

-Popülerlik bir kimlik kazandırıyor mu? Sorusu üzerinde duruldu.

-Popüler kültür eleştirici yanımızı törpülemektedir. 

-Dinden kopuşun ruhsallık ile ifade edilmesi popülite ile doyurulmaktadır.

‘’Yanlış arzuların aşılanması kişisel ihtiyaçların fark edilmesini engellemektedir. İnsanın temel ihtiyacı zaruratları halletmektir. İbnu’l-vakt olmak değil Ebu’l-vakt olmak gereklidir.  

-Ders hakkında olumlu görüşler ve yoğun sorular ile ders bitirildi.

Ön Okuma Metni:
  • Mustafa Arslan, Popüler Kültür: Sorunlar ve İmkanlar; Ray B. Browne, Popüler Kültür Bir Tanım Girişimi Üzerine Notlar; Necdet Subaşı, Din Yorgunluğu ya da Gündelik Popüler Kültürün Tükettiği ‘’İslami’’ Yorumlar; Gülay Ercins, Türkiye’de Popüler Kültür Görünümleri ve Gençliğe Yansımaları; Kültür Endüstrisi ve Türkiye’de Popüler Kültür (Çevrimiçi Kaynak)
Bahsi Geçen Eserler: 
  • Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç; Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat
Scroll to Top