GELECEĞİN AKADEMİSYENLERİNİ ARIYORUZ PROJESİ

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS RAPORU

Tarih ve Saat26.11.2022
DersAraştırma Yöntemlerine Giriş
HocaProf. Dr. Asım YAPICI
KonuPsikoloji ve İslam Araştırmaları
Ders Katılımı13 kişi
Dersin Özeti Araştırma yapmak ne demek?’ sorusunu sorarak derse başlandı. Araştırma yapmanın ilk sorusu sorularak 3 yöntemi hakkında konuşuldu. Araştırma yöntemi 3 şekildedir: Veriyi nasıl topladın? (literatür), Veriyi nasıl ve hangi usullerle çözümledin? (anket/ ölçek/ sosyal medya), Veriyi nasıl yorumladın?  (sosyal bilim= yorum) 

– Araştırma için problem belirlendikten sonra teorik çerçevenin oluşması için ön okuma yapılmasının öneminden bahsedildi. Araştırma yapılması için önce veri toplanması zor olmayan bir konunun bulunması gerektiği, sonrasında araştırılan konuyla araştırmacı arasında mesafe bulunması gerektiği ve son olarak da araştırmacının bilgiyi çözümleyen kimse olduğu üzerinde derinlemesine konuşuldu.

– Çalışma çeşitlerinden nicel-nitel çalışmanın arasındaki farklardan ve bu araştırma çeşitlerinin özelliklerinden bahsedildi. Nicel veriler anketle-ölçekle toplanarak, ortaya atılan hipotezlerin istatiksel olarak çözümlenmesiyle açıklığa kavuşur. Nitel çalışmalarda kaynaklarda tarama yapılır; gözlem, mülakat yapılıyorsa açık uçlu sorular verilmez ve bunlarla betimsel analiz yapılabilir. Nitel çalışmada hipotez olmaz çünkü hipotez istatistik olarak test edilebilen bir şeydir; nicel de örneklemin belli bir yerde olmasıdır.

-Deskriptif, pozitivist, parametrik, lam parametrik ve fenomonolojik kelimelerinin tanımların üzerine konuşuldu. Ele alınan kavramın tanımı, kavramın ilintili olduğu diğer kavramlar netleşmeli ki yapılan araştırmalarda flu boşluklar oluşmasın. Kavramın farklı tanımları üzerinden açıklama yapılarak o tanım üzerine gidilir; yazının devamında o tanım üzerinden değerlendirme ve ilerleme gösterilir.

Derste Bahsi Geçen Kitaplar
Ön Okuma Metinleri
İleri Okuma metinleri

 

Scroll to Top