Prof. Dr. Asım YAPICI | Roman Okumaları: Nietzsche Ağladığında

 

03.08.2022

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

Asım Yapıcı İle Roman Okumaları Dersi

Prof. Dr. Asım Yapıcı

Dersin süresi: 1 saat 45 dakika (2 oturum)

Derse katılım: 11 kişi

Tahlili yapılan eser: Nietzsche Ağladığında- Irvin D. Yalom

Hocamızın Önerileri: Aşkın Diyalektiği- Rasim Özdenören

                                    Arkadaşım Şeytan (film)

                                    Deli Dumrul’un Bilinci- M. Bilgin Saydam

                                    Saatleri Ayarlama Enstitüsü- Ahmet Hamdi Tanpınar

                                    Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın- Asım Yapıcı 

 

Yazar hakkında bilgi verildi, kitabın içeriğinde gerçek ve kurgu olanların ayrımı yapıldı. Psikoanalizin doğumu arifesindeki bir dönemde yazılması hakkında konuşuldu. Kitabın olay örgüsü üzerinden özet yapıldı. Karakterlerin kişilik analizlerine yer verildi ve romanda neyi simgelediklerinden bahsedildi. (Örneğin: Salome, romanda varoluşçuluğu temsil ederken; Bertha, psikoanalizi temsil eder. Varoluşçuluk, günümüzü ele alırken; psikoanaliz geçmişi ele alır.) Eser, aslında psikoanalizi okumak için okunur.

Köprü, psikolojide ve mitoloji de önemlidir. Psikoanaliz bir baca temizlemedir, soba bacası dolduğunda içeriye doğru yanmaya başlar; insan ruhu için de bu durum geçerlidir. Roman aynı zamanda bir orta yaş krizini anlatır. Freud’a göre psikoanalizde yürümenin yolu 3 şekildedir: 1)Rüyalar 2)Dil sürçmeleri 3)Unutkanlıklar 

Aynı şekilde Freud’a göre nefret ve sevgi siyam ikizidir. İnancın da inançsızlığın da sebebi kusurlu ebeveyndir. Bütün psikolojik terapilerin temelinde duyguları öğrenip onları kabullenmek vardır; kabullenmek demek onları onaylamak değil, varlıklarını reddetmeden devam etmektir.  

Scroll to Top