3. Ders – Prof. Dr. Asım YAPICI | Sosyal Bilimlerde Yöntem

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi Ders Raporu

 

Tarih ve Saat  04.12.2021
DersSosyal Bilimlere Giriş
HocaAsım Yapıcı
KonuSosyal bilimlerde yöntem
Dersin Sorumlusu?
Ders Katılımı?
Dersin ÖzetiSosyal bilimlerde açıklayıcılık ve anlayıcılık olmak üzere iki yöntem vardır. Açıklayıcılık nicel verilere dayanan pozitivist yaklaşıma yakın bir yöntemdir. Anlayıcılık ise nitel yorumlamaya dayanır. 

Ardından gelenekselci ekolun irfancı bakış açısının problemlerine değiniliyor.

İlmi değeri olmayan hiçbir yayının sosyal bilimlerde kullanılmayacağını örnekler üzerinden anlatıyor. 

Sadece derlemek toplamak sosyal bilim yapmak anlamına gelmez.

Anlama biçimleri 

Semantik de bir anlama biçimidir ancak tek anlama biçimi değildir. Sentaks ve bağlam da anlamak için oldukça önemlidir. Tarihsel bağlamsal çözümleme yapılarak anlama çabasına girilebilir.

Derste Bahsi Geçen KitaplarToshihiko İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan
Ön Okuma Metinleri
İleri Okuma metinleri
Scroll to Top