GELECEĞİN AKADEMİSYENLERİNİ ARIYORUZ PROJESİ

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS RAPORU

Tarih ve Saat03.12.3022
Ders Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
HocaDoç. Dr. Bekir S. Gür
KonuTeori Kullanımı
Ders Katılımı
Dersin Özeti
  • Teori kavramının ne olduğu ve muhtevasına dair açıklama yapıldı. Teori: Ne, nasıl, niçin sorularını cevaplandırmayı hedeflemektedir. Kavramlar, değişkenler ve hipotezler arasında bir köprü görevi görmektedir. Sosyal bir olayı anlama, açıklama, tahmin etme için bir takım soyut veya analitik çıkarımlardır.
  • Soru ve problem terimleri arasındaki fark üzerinde duruldu. Problem, bizi rahatsız eden bir olgu iken soru ise bu problemlerde cevap arayacağımız, soracağımız temel yapı taşlarıdır.
  • Nitel, nicel ve karma yöntemleri üzerinde açılımlar yaptık. Nitelde, araştırmacının rolü önemlidir. Örneğin araştırmacıda: ‘’Eşitsiz bir ortamdan geldim bu sebepten dolayı eşitsizlik hakkında yazıyorum.’’ düşüncesi baskın olabilmektedir. Niteli alt başlıklara ayıracak olduğumuzda: Fenomenoloji, gömülü teori, etnografya, durum çalışması gibi faaliyetler ön plandadır ki bunlar daha hızlı sonuçlar elde etmemizi sağlar. Daha kalıcıdırlar. Nicelin alt başlıklarında ise: Tarama ve deneysel yöntemleri görmekteyiz. Karma: Yakınsayan, keşfedici sıralı, açımlayıcı sıralı, dönüştürücü, gömülü veya çokludur. Karma sistemde ise nitel ve nicel yöntemlerin içiçe olduğu ve bu iki yöntemin birleşmesinden oluşan daha etkili ve verimli bir sonuç elde edilen bir sistemdir.
  • Deneysel araştırmaların güçlü araştırmalar olduğunu ve niçin sorusuna cevap verilirken güçlü güçlü ve zor bir süreçten geçildiğini tartıştık.
  •   Nitel teorik perspektiflere örnek olarak, ırk çalışmaları, feminist perspektifler, eleştirel teori, engellilik çalışmaları başlıcalarıdır. Marksist çalışmaları, eleştirel çalışmalara iyi birer örnek dersimizde zikrettik. Bunun üzerine Marksizm bilimsel olabileceği gibi ideolojik olarak da ele alınabilir. 
Derste Bahsi Geçen KitaplarBabbie, E. R. (2005). The basics of social research (Third edition). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. / Bryman, A. (2004). Social research methods (Second edition). New York, NY:Oxford University Press. / Creswell, J. W. Reserach desing: Qualitiative, quantitative and mixed methods approaches (4th edition). Thousand Oaks: SAGE Publicantions.
Ön Okuma Metinleri
İleri Okuma metinleri

 

Scroll to Top