Prof. Dr. Celal TÜRER | Felsefede Antinomileri Çözmek

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2021 Bahar Kampı

1. ve 2. Sınıf Grubu

Tarih15/02/2021
Ders BaşlığıFelsefede Antinomileri Çözmek
HocaProf. Dr. Celal Türer

Dersin İçeriği

Materyal: 

Ders 2 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Derse aynı anda iki farklı şeyin bir aradalığının mümkünlüğü üzerine tartışarak ve konunun felsefedeki yerine ve anlamına değinerek başlandı.  

Felsefede karşıtlık meselesi antinomi kelimesi üzerinden incelendi ve karşıtlık konusunun altında aşağıdaki konular irdelendi. 

Apriori ve aposteriori bilgilerin kaynağı tartışmasına değinildi. 

Tümellik ve tikellik üstünlüğü karmaşası ontolojik bağlamda ele alındı. 

Özgürlük ve zorunluluk, bir ve çok, akıl ve duygu gibi karşıt antinomiler ele alındı. 

Felsefenin bu antinomileri nasıl çözümlediği üzerinde duruldu. 

Hilmi Ziya Ülken’in Varlık ve Oluş kitabındaki anatomileri çözme yöntemleri olan taraf tutma, uzlaştırma, sonsuza irca, aşkın benlik düşüncesi ve diyalektik hakikat, iki karşıt hakikat, fenomoloji, pragmatizm, şüphecilik, mistik hakikat ve diadolojik yöntemden bahsedildi. 

Sonsuza irca başlığı irdelendi. Karşıt birimlerin göreliliği üzerinde mutlakı aramak göreli ve sonlu varlıkların mutlak bir varlıkta eritmenin antinomileri çözmenin en önemli vasıf olduğu  üzerinde duruldu.

Sonsuza irca yöntemine yöneltilen eleştirilerden bahsedildi ve duyulur ve düşünülür alan arasındaki ilişkiyi kuracak zemin arayışı Aristo ve Kant’ın görüşleri üzerinden ele alındı.

Antinomileri çözmek hususunda Kantın aşkın benlik teorisi ve teorinin tutarlılığı ele alındı. 

Dersin sonunda fizik ve metafiziği birleştirirken antinomileri çözmenin hala tartışılan bir husus olduğundan bahsedilerek ders bitirildi. 

 

Scroll to Top