Prof. Dr. Cengiz BATUK | Mitolojik Düşünme

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2021 Yaz Kampı

4. Sınıf Grubu

Tarih13/08/2021
Ders BaşlığıMitolojik Düşünme
HocaProf. Dr. Cengiz Batuk

Dersin İçeriği

Ders 3 oturum halinde işlendi. 

Hocanın ön okuma metni dışındaki önerileri: 

C.Bastuk-E.Kuşcu, Rubdolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, Eski Yeni Yay. 2013.

M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Alfa, 2014.

K. Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi, Alfa Yay. 2014

Mit ve mitoloji kavramlardan ne anlaşılması gerektiği üzerine konuşularak derse giriş yapıldı. 

Mit kelimesinin kendi içinde barındırdığı handikaplardan bahsedildi.

Mitolojinin eski toplumlardaki yeri ve onların anlam dünyasındaki önemi işlendi.

Dini anlatıların diğer kültürlerin mitsel anlatılarda bulunmasının arka planından bahsedildi.

Bu konuda araştırmacıların dini anlatıların kaynağıyla ilgili teorileri anlatıldı.

Farklı coğrafyalardaki anlatılarda bulunan ortak noktaların sebebi tartışıldı.

Mitsel metinlerin nasıl anlaşılması gerektiği örnekler ile açıklandı ve kutsalın imgelere yansıtılması hakkında konuşuldu.

Dini metinlerin amacı ve gerçeklik arasındaki ilişki işlendi.

Dersin sonunda soru cevap yapılarak konunun farklı noktalarına ve bazı tartışmalara da değinildi. 

 

Scroll to Top