4. Ders – Prof. Dr. Gürbüz DENİZ | Felsefe ve Metafizik Ekseninde İnanç Esasları: Ahirete İman

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

1. ve 2. Sınıf Bahar Kampı Ders Grubu

Tarih16/02/2021
Ders BaşlığıAhirete İman
HocaProf. Dr. Gürbüz Deniz
Dersin İçeriğiMateryal: Hocanın kendi notları

Ders 2 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Ahiret hayatının insanda ne ifade ettiği ve İslam’da ne ifade ettiği hakkında konuşarak derse başlandı. 

Ahirete imanın akliliği ilk olarak mutlak adalet bağlamında ele alındı. İkinci olarak apriori bir düşünce olan ebedi yaşam düşüncesinin ontolojik bağlamda ele alındı. 

Ahiretin hayallerin gerçek olması, hiçbir şeyin gizli kalmadığı gibi hikmetlerinden bahsedildi. 

Dirilişin nasıllığı konusunda ilim adamlarının beden ve ruh ayrımından bahsedilmiştir. 

Filozofların ruh göçü ve nefs teorileri ele alındı.

Ahiret hayatı mutlak ve gayb kavramları üzerinden tartışıldı. 

Kuran-ı Kerim’deki ayetler ışığında ruh ve beden ilişkisi göz önünde bulundurularak ahiretin varlığı irdelendi.

İbni Sina ve Gazali’nin konu hakkında görüşlerine değinildi. 

Allah’ın adalet sıfatı bağlamında Ahiret hayatındaki mükafat ve mücazat hususu üzerinde durularak ders bitirildi. 

 

Scroll to Top