Prof. Dr. İbrahim ASLAN | Ötekine Cevap Verme Tecrübesi Olarak Kelam İlmi

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

Ders Raporu

 

  1. ve 3. Sınıflar
Tarih:30 Ekim 2021, Cumartesi
Ders:Ötekine Cevap Verme Tecrübesi Olarak Kelam İlmi
Hoca:Prof. Dr. İbrahim ASLAN 
Hazrlyn:Cüneyt YAŞAR
İşleniş:Yüz yüze ve Online
Özet:Öteki kavramının farklı dallarda tanımlanması ve tanımlanmasındaki önemli noktalardan bahsediliyor. Ben ve ötekinin kimliklere yansımalarından bahsediliyor.

Ötekileştirme kavramı ve Kur’an-ı Kerim’in ötekileştirmeye yaklaşımı ile çok kültürlülükten bahsediliyor. Tekatül, tenafi kavramlarıyla ilgilenmediğinden bahseder. Onun yerine tearuf kelimesinden bahseder.

Ötekileştirmenin geleceğe ve topluma etkilerinden bahsediliyor.

Farklılaşmak doğal olduğu ve bu doğal duruma nasıl bir tutum takınılacağından bahsediliyor.

Farklı dinler ve onların kutsal metinlerinin öteki olarak gördüğü diğer kültürlere yaklaşımı ve bunların Kur’an ile karşılaştırılmasından bahsediliyor.

Cevap ve karşılık verme tecrübesi vahiy ile eşzamanlı ortaya çıkmıştır. Vahiy tecrübesi bir meydan okuma olarak iki şekilde ortaya çıkmıştır birisi hakikat diğeri hidayettir.

Kelamcılar da ötekilere içe dönük ve dışa dönük olmak üzere iki şekilde yaklaşmaktadır.

Kelamcıların ve kelam ekollerin ötekilere cevap verme biçimleri ve cevap vermek örneklerinden bahsediliyor.

Ötekine cevap vermede kullanılan cedel gibi üsluplardan bahsediliyor.

Günümüz insanlarının ötekine karşı tutumu ve üslubu nasıl olmalıdır.

Scroll to Top