Prof. Dr. Kadir CANATAN | Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve İslami Araştırmaları

 

GELECEĞİN AKADEMİSYENLERİNİ ARIYORUZ PROJESİ

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS RAPORU

Tarih ve Saat22.10.2022
DersAraştırma Yöntemlerine Giriş
HocaProf. Dr. Kadir CANATAN
KonuBilimsel Bilginin Sosyolojisi ve İslami Araştırmaları
Ders Katılımı 
Dersin Özeti    Hocamızın hazırladığı slayt doğrultusunda bilgide temel problemin ne olduğu hakkında konuşularak derse giriş yapıldı. Daha sonrasında bilgi probleminin ne olduğuna ve ilgi alanlarına değinildi. Günümüzde 2 tane bilgi problemi var, çağdaş iki eğilim bulunuyor: 1) Bilginin kutsanması (Dogmatizm/ Pozitivizm) 2)Bilginin küçümsenmesi (Postmodernizm) İlkine göre bilimsel bilgi kendini dogmatik bir gerçeklik olarak sunarken; ikincisine göre ise bilgi bize çok şey vaat ediyor ama fiilen o vaatlerin gerisinde kalıyor. Bilginin türleri vardır, bilimsel bilgi ise bunlardan sadece biridir.

– Bilgi çeşitlerinin sorduğu sorulara ve örneklerine değinildi. Batı dünyasının bağımsız disiplin haline gelmesini sağlayan kişilerin sözleri üzerinden bu başlığı nasıl değerlendirdiği üzerinde duruldu. Bilgi türlerinin evrimi hakkında örnek cümle verildi ve gelişimi üzerinde konuşuldu. 

– Bilimsel sosyoloji (Amerika) ile bilimsel bilginin sosyolojisi (Avrupa) arasındaki farka değinildi. İkincisi birincisine tepki olarak doğmuştur. Merton, bilimin ahlaki olduğunu söyler; bugünkü bilimsel toplumda dini bilgiler daha geri konumda, bilimsel bilgi ön plandadır. Her türlü üretilen bilgi rölatiftir, bu değersizdir manasına gelmez.

– Kadir Canatan’ın sunumundan önemli ve sadece ona olan bir kesit: Egemen düşünceler (çağın ruhu), Kişisel toplumsallaşma (kişisel dışı ve yetenekleri) ve Gerçekliğin doğası (nesnenin netliği) kendi aralarında sürekli bir dönüşüm içermektedir.

Derste Bahsi Geçen Kitaplar                Kadir Canatan- Nisadan İnsana (Çıra Yayınları)
Ön Okuma Metinleri   Alper Bilgili- Türkiye’de Bilim Sosyolojisi Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
İleri Okuma metinleriThomas Bauder- Müphemlik Kültürü ve İslam -Farklı Bir İslam Tarihi Okuması  (Çeviren: Tanıl Bora)

 

Scroll to Top