Prof. Dr. Kadir CANATAN | Öteki Kavramına Giriş

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2021 Yaz Kampı

  1. ve 3. Sınıf Grubu
Tarih30/07/2021
Ders BaşlığıÖteki Kavramına Giriş
HocaProf. Dr. Kadir Canatan
Dersin İçeriğiMateryal: Hocanın kendi slaytı.

Ders 3 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Ders iki bölüme ayrıldı. İlk bölümde kavramsal çerçeve çizildi. Bu noktada sosyal bilimlerden bahsedildi. İkinci bölümde ötekileştirme kavramı üzerinde duruldu. 

Önce teknik tanımlar yapıldı ardından daha dikey anlatıma geçildi. Ötekinin insan varoluşundaki yeri ve gerekliliği tespit edilmeye çalışıldı. Yabancıl ve başkası kavramlarının tanımı yapılarak aralarındaki nüanslar anlatıldı. 

Bilimlerin sınıflandırılmasında biz ve öteki ayrımının etkisi tartışıldı.

Ötekileştirmenin tarihi süreçte toplumların adlandırılmasındaki etkisi ve söz konusu toplumların tepkileri tartışıldı. 

Türkiye tarihindeki ideolojilerin tutumlarına değinildi. 

Ötekileştirme ile ilgili olarak pek çok güncel problemden örnek verildi ve global olaylar üzerinden gidildi. 

Ötekileştirmenin eğitimdeki durumu ve ardından güncel durum tahlil edildi. 

Çeşitliliğin ortak faydaya olumlu yahut olumsuz etkisi konuşularak ders bitirildi. 

 

Scroll to Top