Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU | Alternatif Hadis Metodolojisi

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor

Tematik Konferans Rapor

Ön Okuma Metni: Hayri Kırbaşoğlu, Sünneti Çağa Taşımak Sünnet ve Hadisi Anlama ve Yorumlamada Yöntem

Konu: Alternatif Hadis Metodolojisi

Ders Süresi: 1 saat 30 dakika 

Ders Mevcudu: 25

Tavsiye Okumalar: 

Timur Kuran, Yollar Ayrılırken

Hayri Kırbaşoğlu, Müslüman Kalarak Yenilenmek

Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi

Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet / Eleştirel Bir Yaklaşım

 

Hocamız derse yıllardır üzerinde çalıştığı ve kitaplar serisi olarak yayınladığı projesini tanıtarak başladı. Hocanın izlediği metodu şu şekilde özetleyebiliriz, 

  1. Bu çalışma mücerred akademik amaçlarla yapılan bir çalışma olmaktan ziyade, İslam’ın ve İslam Dünyası’nın varoluş mücadelesinin 

ve bu mücadelenin önemli bir parçası olan entelektüel krizin aşılması gerektiğinin farkında olan bir Müslüman bilincin ürünüdür. 

  1. Bu çalışma Hadis ve Sünnet ile ilgili problemlerin, İslam düşüncesinin hemen her anlamıyla doğrudan ilgili olduğu yönündeki güçlü bir kanaatten yola çıkmış ve Hadis/Sünnet konusunu en geniş perspektiften ele almayı hedeflemiştir. 
  2. İslami ilimler alanında metodolojilerin belirleyici olduğu düşüncesinden hareketle de, metodoloji konularına ön planda yer verilmesi gerektiği varsayımından yola çıkmıştır. Bu amaçladır ki, bugüne kadarki gelişimi içerisinde İslami ilimler alanında görülen ve metodolojik sayılabilecek bütün yaklaşımların kapsar ve eleştirel bir değerlendirme süzgecinden geçirilmesini makro hedef olarak kabul eder.

Hocanın derste sık sık vurguladığı başka bir husus da, Alternatif Hadis Metodolojisinin statik olmayıp dinamik bir yapı olarak düşünüldüğünden, gelecekteki bütün bilimsel gelişmelerin ileride bu usule yansıtılacağıdır.

 

 

Scroll to Top