Prof. Dr. Mahmut AY | Tanrı Tasavvurları Bağlamında Dini Farklılaşmaları Anlamak

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 2. Ve 3. Sınıf Grubu Ders Raporu

Tanrı Tasavvurları Bağlamında Dini Farklılaşmaları Anlamak / Mahmut AY

 

Tarih ve Saat  03/03/2022 Perşembe 18.00
DersTanrı Tasavvurları Bağlamında Dini Farklılaşmaları Anlamak
HocaProf. Dr. Mahmut Ay
Dersin SorumlusuHayrunnisa Akgün
Ders Katılımı24 öğrenci 

Derse koordinasyon ekibinden Hayrunnisa Akgün, Cüneyt Yaşar, Betül Kalender, Saliha katıldı. 

Dersin ÖzetiDers, Tanrı fikri ve dinsel farklılaşma şeklinde iki temel noktaya değinerek başladı ve ardından kavramsal çerçeve çizildi. Bu noktada teorik farklılaşma ve pratik farklılaşmadan ayrı ayrı bahsedildi. Farklılaşmanın doğal ve kaçınılmaz olduğu üzerinde durularak bu farklılaşmanın olumsuz ve olumlu etkilerine değinildi, bunlar: 

  • dinin bütünselliğinin parçalanması,
  • dinin özgün yapısının yitirilmesi, 
  • dinin dogmatik yapıya dönüşmesi

olarak belirtildi. 

“İndirgeme” kavramının üzerinde din özelinde duruldu. İlimler üzerinden örneklemeye gidildi. 

“Hikmet” kavramı üzerinde duruldu. Burada isabetli davranmanın öneminden bahsedildi. Cehalet, tabii cehalet, öğrenilmiş cehalet ve kutsanmış cehalet olarak üçe ayrıldı. 

Ders soru cevap ile bitirildi. 

Ön Okuma MetinleriMahmut Ay; Kelamda Adalet, Kudret ve Hikmet Bağlamında Tanrı Tasavvurları

Mahmut Ay; Tanrı Tasavvurlarının Politik Tasarımlara Yansıması. 

Scroll to Top