Prof. Dr. Mustafa ACAR | İktisadın Klasiklerini Okuma Yöntemi

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

Klasikleri Okuma Yöntemi Grubu   

Tarih:24 Ocak Çarşamba 2024
Ders:İktisat Klasiklerini Okuma Yöntemi
Hoca:Prof. Dr. Mustafa Acar
İşleniş:
Özet:
  • Ders tek oturum olarak yüz yüze işlendi. Ders süresi 1.30 saatti ancak 2.30 saate uzatıldı. Derse giriş yapılırken öncelikle direkt yöntemden bahsedilmeden iktisadın bir sosyal bilim olduğu ele alınarak sosyal bilimler içerisindeki konumundan bahsedildi. Daha sonrasında da doğal bilimlerin evrensel yasası olduğu bilgisi verilerek sosyal bilimlerin de bir yasasının olabilirliği ele alınarak ‘iktisadın evrensel yasaları olur mu?’ sorusu cevaplandırılmak üzere derse başlandı.
  • İbn Haldun’un Umran Nazariyesi’nden bahsedildi ve bu nazariyede geçen ‘ uygarlıklar da insanlar gibidir; doğar, büyür ve ölürler’ cümlesi üzerinden   evrensel yasanın tanımı üzerinde duruldu. Tanımın yapılmasının ardından hocamızın birikim ve farklı kaynaklardan yaptığı araştırmalarıyla hazırlamış olduğu slayt üzerinden iktisadın evrensel yasaları başlığı detaylıca ele alındı. Bu başlık altında 15 farklı başlığa değinilerek maddeleştirme yapıldı. İktisat literatürüne ait kavramlarla ifade edilen başlıklar örneklendirmelerle gündelik hayatla bağdaştırıldı. Örneğin başlıklarımızdan birisi ‘azalan marjinal fayda kanunu’ idi; önce marjin kavramının bir nesnenin son birimi olduğu açıklaması yapıldı daha sonrasında da başlığın açıklaması ‘fayda azaldıkça bizim gözümüzdeki değeri azalır’ olarak yapıldı.
  • Yasaların sıralanması ve açıklanması bittikten sonra iktisat politikasının temel hedefleri, kadim sorunları ve iktisadi sistemler üzerinde bilgilendirme yapıldı. Son olarak da iktisat bağlamında piyasa mı devlet mi karşılaştırması yapıldı. Burada ele alınan asıl karşılaştırma serbest ticaret mi yoksa korumacılık mı oldu, iki farklı zihniyetin görüşlerine yer verilerek konu bitirildi. Öneri makale ve kitaplardan bahsedilerek ders sonlandırıldı.
Ön Okuma Metni:
  • Ön okuma metnimiz yok.

İleri okuma metni: Mustafa Acar- İktisadın Evrensel Yasaları

Bahsi Geçen Eserler: 
  • Adam Smith- Milletlerin Zenginliği
  • David Ricardo- Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri
  • Milton Friedman ve Rose Friedman- Tercih Özgürlüğü

-Öneri makale: Steven Horwitz ve Peter Boettke- Sam Amca’nın Kulübesi: 2008 Büyük Bunalımının Anlatılmamış Hikayesi

 

Scroll to Top