Prof. Dr. Rahim ACAR | İslam Felsefesi ve Çağdaş Batı Felsefesini Mukayeseli Okumak

 

Anadolu İlahiyat Akademisi

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyor Projesi

Ders Raporu

 

Klasikleri Okuma Yöntemi Grubu

Tarih:17 Şubat 2024 Cumartesi, 18.00
Ders:İslam Felsefesi ve Çağdaş Batı Felsefesini Mukayeseli Okumak 

(Felsefenin Klasikleri 8. Ders)

Hoca:Prof. Dr. Rahim Acar
İşleniş: 
Özet: Ders Abdullah Yasir Can’ın takdimiyle başlıyor. Hoca dersi hazırladığı slayt üzerinden anlatıyor.

Giriş

Bu derste, İslam felsefesi ile çağdaş Batı felsefesini mukayeseli okumanın önemini ve imkanlarını incelenmektedir. Okumada farklı yaklaşımlara değinerek, klasik İslam düşüncesini 21. yüzyılda yaşayan bir birey olarak nasıl okuyabileceğimize dair bir çerçeve çizmektedir.

Yaygın Okuma Biçimleri

Klasik İslam düşüncesini okumak için üç yaygın okuma biçimi vardır:

1. Tarihsel Okuma: Bu yaklaşım, Orta Çağ İslam felsefesinde ortaya çıkan teorilerin kaynaklarını, gelişimini ve etkilerini incelemeye odaklanır. Amaç, yazarların görüşlerini doğru ya da yanlış olarak değerlendirmeden önce tam olarak ne demek istediklerini anlamaktır.

2. Disiplin Merkezli Okuma: Bu yaklaşım, İslam felsefesini kelam, felsefe ve tasavvuf gibi disiplinlere ayırarak inceler. Her disiplinin kendine özgü konu ve yöntemi olduğunu varsayar.

3. Teolojik Okuma: Bu yaklaşım, klasik İslam düşüncesindeki eserleri İslam dinini doğru anlamak amacıyla okur. Amaç, bu eserlerden dini inançları ve davranış kurallarını çıkarmaktır.

Mukayeseli Okumak

Yukarıdaki okuma biçimlerine ek olarak, İslam felsefesini çağdaş Batı felsefesiyle mukayeseli okumak da önemlidir. Bu, klasik İslam düşüncesini daha iyi anlamamıza ve çağdaş felsefi tartışmalara katkıda bulunmamıza yardımcı olabilir.

Mukayeseli Okumanın Önemi

Mukayeseli okumanın önemi şu şekilde özetlenebilir:

Klasik İslam düşüncesini daha iyi anlamamızı sağlar: Farklı felsefi geleneklerle karşılaştırıldığında, İslam felsefesinin özgün yönleri ve diğer geleneklerle olan ilişkileri daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Çağdaş felsefi tartışmalara katkıda bulunmamızı sağlar: Klasik İslam felsefesindeki teoriler, günümüzdeki felsefi problemlere yeni bakış açıları sunabilir.

Farklı kültürler ve düşünce gelenekleri arasındaki diyalogu teşvik eder: Mukayeseli okuma, farklı inanç ve değerlere sahip insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı ve saygıyı geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Mukayeseli Nasıl Yapılır?

Mukayeseli okuma yaparken şu adımları takip edebiliriz:

1. Karşılaştırmak için uygun metinler seçmek: Seçilen metinler, benzer konulara ve problemlere odaklanmalıdır. 

2. Metinleri dikkatli bir şekilde okumak: Metinlerin ana argümanlarını, kullanılan kavramları ve delilleri anlamak önemlidir. 

3. Metinleri karşılaştırmak: Benzerlikler ve farklılıklar, her iki metnin de güçlü ve zayıf yönleri belirlenmelidir. 

4. Eleştirel bir analiz yapmak: Mukayeseli okumanın amacı, her iki metni de eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve hangisinin daha sağlam bir argüman sunduğunu belirlemektir.

Din Felsefesi Örneği

Mukayeseli okumanın önemli bir örneği, din felsefesi tartışmalarıdır. İslam felsefesinde ve çağdaş Batı felsefesinde Tanrı’nın varlığı, vahiy, mucize gibi konularda farklı görüşler öne sürülmüştür. Bu görüşleri mukayeseli bir şekilde okumak, her iki gelenekteki argümanların güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Sonuç

İslam felsefesi ile çağdaş Batı felsefesini mukayeseli okumak, her iki geleneği de daha iyi anlamamızı ve felsefi düşüncemizi geliştirmemize yardımcı olacak önemli bir araçtır. Bu, 21. yüzyılda yaşayan bir birey olarak klasik İslam düşüncesini anlamanın en etkili yollarından biridir.

Ön Okuma Metni:
  • Rahim Acar (ed.) – Din Felsefesinin Ana Konuları (1-27. sayfalar)
Bahsi Geçen Eserler: 

 

Scroll to Top