Prof. Dr. Sönmez KUTLU | İslam Düşüncesinde Ekol ve Akımlar Proje Tanıtımı

 

Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

Yaz Kampı Programı

Proje Tanıtımı Ortak Konferans

Tarih12/08/2022
Ders Başlığıİslam Düşüncesinde Ekol ve Akımlar Proje Tanıtımı
HocaProf. Dr. Sönmez Kutlu
Katılımcı Sayısı18 Kişi
Ekipten KatılanlarHayrunnisa Akgün

Betül Kalender

Beyza Kayacı

Saliha Bakacak

Zahide Elif Ataseven

Dersin İçeriğiMateryal: YokDers 2 oturumda işlendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

İkinci oturumun sonunda soru cevap yapıldı.

İlk oturumun başında konuyla ilişkili kavramsal çerçeveye değinildi. 

İslam düşüncesinin üç temel unsuru olan ahlak, ibadet, inanç konularından bahsedilerek derse başlandı. Bu unsurlar sadece islamın değil insanın dinle olan ilişkisinde ortaya çıkan unsurlardır.

İslam düşüncesinde İbn Haldun, Şehristani, Biruni gibi alimlerin İslam düşüncesini nasıl tasnif ettiğine değinildi.

İslam düşüncesinin teşekkülü ve gelişim sürecinden bahsedildi. 

İslam düşüncesinin neliği üzerinde tarih faktörünün rolü konuşuldu.

İslam ve düşünce, İslam’ın düşüncesi mi? Düşüncenin İslam’ı mı? Soruları irdelendi.

Düşünceler ve ekollerde bir embriyo, tohum gibidir. Kuruyabilir, güçleşebilir, dallanıp budaklanabilir.

Projenin ayakları

  1. Mefahir olmalıdır. Kavram ve tanımlar olmalıdır ki bir düşünce ortaya çıksın.
  2. Mesaili olmalıdır. Soru ve sorunlara çözüm bulma arzusu güdülmelidir.
  3. Maşadır olmalıdır. Bilgileri nereden ve neye göre edinildiği belli olan kaynaklar belirtilmelidir.
  4. Menahic yani bir usulü olmalıdır.

Projenin aşamalarından detaylıca bahsedildi. Hocaların çalıştıkları konular tek tek gösterildi ve izledikleri metodlara değinildi.

Proje yapımında dikkat edilen unsurlardan bahsedildi:

Projedeki araştırılan ekol ve akımların soru ve sorunları irdeleyen hocaların her birinin uzmanlık alanlarından olmalarına özen gösterildi.

Projede incelenen ekol ve akımların bulunduğu coğrafya, tarihi kronoloji faktörleri göz önünde bulundurmanın öneminden bahsedildi.

İleri Okuma MetinleriBiruni- Asar’ul BakiyeEbu’l Ala el-Maarri- Luzumiyyat

 

Scroll to Top