Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi 

1. ve 2. Sınıf Bahar Kampı Ders Grubu

Tarih19/02/2021
Ders BaşlığıKur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar
HocaTuncer Namlı 
Dersin İçeriğiMateryal: 

Ders 2 oturumda incelendi.

Ders, başlıkla ilişkili olarak işlendi.

Ders sonunda soru cevap yapıldı.

Yaşanılan tarihi dönemin Kuran’a olan yaklaşımlardaki etkisinden ve yabancılaşmadan bahsedilerek derse başlandı. 

Dildeki ve diller arasındaki değişimin Kuran’ı anlamadaki öneminden bahsedildi. 

Ayet ve hadislerdeki lafızların hermenötik yöntemle ilişkisi açısından incelendi. 

Dilsel yorum farklılıklarından dolayı ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve bölünmelere ve sebeplerine değinildi. 

Tevil ilminden gelişim ve değişim sürecinden bahsedildi. 

Muhkem ve müteşabih ayetlerin algılanma biçimlerine değinildi. 

Tefsirde modernist ve pozitivist tutumlar ele alındı.

Geleneksel ve modernist tutumların sivri ve uç görüşleri eleştirel şekilde ele alındı. İki tutumun arasındaki ılımlı görüşlerden bahsedilerek ders bitirildi. 

 

Scroll to Top